מערכי השיעור הבאים יעזרו בבניית סביבה קהילתית ללמידה ודיון בנושא שוני. סביבה אשר תתמוך ותספק ליווי לצעירים ובני נוער המעוניינים לפתח את הכישורים הדרושים להתנדבות בתוכניות אחה"צ, בתנועות נוער או בסיוע בכיתה.