כתבות בעיתונות:

 

Kveller

http://www.kveller.com/10-things-ive-learned-from-having-an-adult-child-with-disabilities/

The Times of Israel

  1. http://blogs.timesofisrael.com/the-sirens-wail-and-the-disabled-child/
  2. http://blogs.timesofisrael.com/a-homeless-ngo-when-inspiration-doesnt-mean-success/
  3. http://blogs.timesofisrael.com/the-four-children-welcoming-all-children-to-the-seder/
  4. http://blogs.timesofisrael.com/i-am-not-afraid-finding-strength-in-difference/

וואלה חדשות, 7 במאי 2015  דנה ויילר-פולק ״קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים מחפשת מקום קבע בירושלים״ http://news.walla.co.il/item/2852394

Ynet News.com, March 27, 2013, Where’s the Disabilities Money?

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4361030,00.html

וואלה חדשות, 16 במרץ  2013, קייטנת פסח לילדים מיוחדים: “לסגור את הפער“

http://news.walla.co.il/item/2625532

The Jewish Week, March 7, 2013, When Even The Disability World Disappoints

http://www.thejewishweek.com/blogs/new-normal/when-even-disability-world-disappoints

 

Yisrael Hayom, Feb 25, 2013, More Must be Done for Children with Disabilities

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_opinion.php?id=3529


Ruth Eglash in the Jerusalem Post, June 29, 2011, Two determined mothers attempt to redefine integration

http://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/Two-determined-mothers-attempt-to-redefine-integration