ליווי צוות – 5 טיפים מהירים

1. חשבו על דרכים ליצירת אמון עם קולגות מכל הדרגות, כדי לאפשר מרחב בו יתקיים תהליך ליווי מוצלח.

2. בחנו איך תכניות חדשות יוצאות אל הפועל וכיצד הן מניעות את הצוות ליזום ולהציע רעיונות ושיטות חדשות.

3. העריכו את הסביבה ואת הקשרים בין חברי הצוות – איך הם מתקשרים אחד עם השנייה? איך הם חולקים חששות או מבקשים המלצות ועזרה זה מזו?

4. חשוב לזכור – כל אנשי הצוות זקוקים לסביבה לא שיפוטית, במיוחד כשמשקפים צרכים של משתתף או כשמתארים סיטואציה שהייתה יכולה להתנהל בצורה אחרת.

5. עודדו פידבק וישמו הצעות ורעיונות רלוונטיים. כל אנשי הצוות צריכים לדעת שמקשיבים ומעריכים את הדעות שלהם.

סרטונים קשורים