[trx_title type="2" align="center"]מדריך השילוב של שותף[/trx_title]

לשותף יש שנים של ניסיון בשטח בתחום השילוב, ואנחנו רוצים לחלוק איתכם את התובנות והמסקנות שלנו כדי לעזור לכם עם הקבוצות המגוונות שלכם –  בביה"ס, בתנועת הנוער, בקייטנה ובבית! במדריך השילוב שלנו תמצאו קליפים, טיפים, רעיונות לפעילויות, חומרי עזר להורדה ועוד.