ההכשרה המקדימה והליווי של הצוות הם קריטיים להצלחה של תוכניתכם. נצלו את הזמן שלפני התחלת התכנית על מנת להכיר את הצוות, לערוך תיאום ציפיות, להציג את מטרות התכנית ואת דרכי העבודה, ולהגדיר מהו שילוב מוצלח.