כלי הכשרה

אימון ופיתוח הכישורים של חברי הצוות דורש תכנון מוקדם, כמו גם מחויבות להזדמנות לפתח בהם יכולת חשיבה משלבת ומסוגלות לפתרון בעיות.