ג'ני קאופמן, מתמחה

"בשותף למדתי להעריך ולהבין את המשמעות האמיתית של שילוב וכמה זה יכול להשפיע על כולם."

ג'ני קאופמן, מתמחה

שותף
2020-05-19T12:26:08+03:00

ג'ני קאופמן, מתמחה

"בשותף למדתי להעריך ולהבין את המשמעות האמיתית של שילוב וכמה זה יכול להשפיע על כולם."