נתי גרינספאן, חניך בשותף.

"בשותף לא משנה מי או מה אתה- אתה שייך, יש לך מקום."

נתי גרינספאן, חניך בשותף

שותף
2020-02-18T13:31:47+02:00

נתי גרינספאן, חניך בשותף

"בשותף לא משנה מי או מה אתה- אתה שייך, יש לך מקום."