תהליך אינטייק מתוכנן (ובתקווה, כזה שנערך פנים אל פנים) הוא הדרך לבניית מערכת יחסים המבוססת על אמון עם המשתתף ומשפחתו. ההכרות ההדדית מסייעת להרגיע חששות משני הצדדים. בנוסף, זהו זמן לאסוף מידע הכרחי על צרכיו ואתגריו של המשתתף, וללמוד על הדרכים הטובות ביותר להגיב אליהם.