יהיו ימים קשים וסיטואציות קשות. חשוב להשקיע בהכנת הצוות ולהציע טיפים ודרכי פעולה מראש. זה יוכל לעזור לצוות להתמודד עם מצבים מאתגרים בזמן אמת, ויאפשר שיחה מעמיקה, פתוחה ולא שיפוטית לאחר מכן.